За нас

“Ниела Софт” е компания, базирана в град Варна, производител и разпространител на счетоводен и бизнес-софтуер, както и извършваща дейност по счетоводно обслужване на фирми. 
Ние се стремим да предложим индивидуализирани според Вашата дейност програмни продукти и услуги на разумни цени. 

Ние интегрираме процеса от издаване на първичните документи до тяхното  осчетоводяване, като предлагаме максимално ефективна услуга.

Вече 20 години предлагаме продукти в сферата на счетоводно отчитане и дълготрайни активи, търговски склад и управление на бизнес-процеси, планови и фактически калкулации, работни заплати и сметки за изплатени суми по граждански договори.

Автоматизираме процесите на връзка с НАП и НОИ и поддържаме програмните системи с актуалното законодателство

За контакти: niela@mail.bg,

0876167440

Този сайт е в процес на разработка. Моля задавайте Вашите въпроси на посочения e-mail адрес.