Промени в Наредба 18 и Регистър на СУПТО в НАП

Ще регистрираме нашите програмни системи в Регистъра на СУПТО в НАП веднага след като фирмите-доставчици на ФУ публикуват своите нови комуникационни протоколи. Скоро ще публикуваме нашата гражданска позиция, относно някои …

Read More